תכניות והרצאות לבתי ספר

כיתות א-ג

"שומרי הסביבה​"

סדרת מפגשים בנושאי סביבה וקיימות לבתי הספר היסודיים

שנת הלימודים תש”פ

נושא א’: מים

מפגש 1 : נימיות והידרוסטטיקה

מפגש 2: זיהום מים וטיהור מים

מפגש 3: מים כמוצק 

מפגש 4 : חיים בים   

מפגש 5: ים, נוזלים ,חלקיקים ו…ממתקים

מפגש 6 : סבון ומים

נושא ב’: מדע בירוק

מפגש 7  : הטבע בצבע

מפגש 8: זרעי מדע

מפגש 9 : אור למדע

מפגש 10: מדע בחושך

מפגש 11: אנרגיה “ירוקה”: רוח

מפגש 12: אנרגיה “ירוקה”: שמש :

מפגש 13: על צרכנים ויצרנים- שרשרת המזון

מפגש 14: פסולת ומחזור

מפגש 15: מפגש סיכום “קיימות ויזמות” 

כיתות ד-ו

"מים עד שמיים​"

סדרת מפגשים בנושאי סביבה וקיימות לבתי הספר היסודיים

שנת הלימודים תש”פ

נושא א: “מדע-מים” 

מפגש 1: נימיות 

מפגש 2: הידרוסטטיקה 

מפגש 3: מים כמוצק 

מפגש 4: חיים בים   

מפגש 5: סבון ומים

נושא ב: “מדע בירוק ” 

מפגש 6: מתקשרים בצבעים

מפגש 7: אנרגיה “ירוקה” או אנרגיה זורחת

מפגש 8: אור למדע 

מפגש 9 : “מדע בחושך”

מפגש 10: אנרגיה “ירוקה”: רוח 

מפגש 11: “זרעי מדע”

מפגש 12: פעילות בגינת בית הספר 

חטיבת ביניים ותיכון

"אדם והחלל​"

קהל היעד: תלמידי חטיבת ביניים ולמורים

המעוניינים להעשיר את חוות הלמידה של התלמידים ואת חווית הלמידה שלהם עצמם.

Glass laboratory concept.

נושא א: הישרדות

מפגש 1: חיים על המים

מפגש 2: אוויר לנשימה  

מפגש 3: מערכות אקולוגיות – או “איך חיים ללא שכנים”

נושא ב : רופאים בחלל

מפגש 4: החושים ומערכת העצבים 

מפגש 5 : מערכת ההובלה (דם ולב)

מפגש 6 : מערכת העיכול

מפגש 7:  שרירים ועצמות

נושא ג : עיניים לשמיים

מפגש 7: מערכת השמש וחקר החלל

מפגש 8: כדור הארץ

מפגש 9: יום ולילה

מפגש 10: הירח והאדם

מפגש 11: ישראל בחלל: יזמות פורצת גבולות

מפגש 12: מושבה על מאדים

מפגש 13: סיכום ותוצרים: מושבה על המאדים

השאירו פרטים - תכניות לבתי ספר